()
emblema

   

   

-

   

-

   

-
AU-PAIR

   

    WEB-

   

>

?

:.: +7 8142 76 58 35
: +7 8142 78 26 68
-mail: parikhina@psu.karelia.ru


.
. +7 8142 71 96 27; 76 58 35
. +7 8142 78 26 68
E-mail: zabrovskaya@psu.karelia.ruISIC, IYTC, ITIC
.: +7 8142 71 96 27, 76 58 35
: +7 8142 78 26 68
-mail: lidia@psu.karelia.ru.: +7 8142 71 96 27, 76 58 35
: +7 8142 78 26 68
E-mail: au-pair@psu.karelia.ru

:
185640 . , . 20, 412.